Snažíte sa o udržateľnosť výroby a zároveň ušetriť? ERP systémy s tým vedia pomôcť

29. februára 2024

Tlak prichádza zo strany štátu, trhu aj zákazníkov, a tak sa snaha o ekologickejší prístup k výrobe postupne stáva normálom. My sa však stretávame s obavami hlavne menších firiem v súvislosti s udržateľnosťou. Mnohé z nich si predstavia nákladné investície do strojového parku. V skutočnosti stačia aj menšie zmeny, aby bolo výsledkom zníženie spotreby energie, emisií uhlíka aj výrobných nákladov. Poďme sa pozrieť na 5 oblastí, v ktorých ERP systém môže pomôcť so znižovaním environmentálnej stopy aj nákladov.

1. Optimalizácia využívania zdrojov

ERP systémy poskytujú prehľad o všetkých zdrojoch vrátane materiálu, výrobných zariadení aj zamestnancov. Umožňujú presné predpovedanie dopytu, riadenie zásob a plánovanie výroby, čím zabezpečujú efektívne využívanie zdrojov a znižujú ich plytvanie. 

Analýzou výrobných dát zas viete za pomoci ERP systému identifikovať oblasti, v ktorých možno minimalizovať využívanie zdrojov bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu výstupov. Dokážete tak minimalizovať nadprodukciu a nadmerné zásoby – dva kľúčové faktory plytvania zdrojmi. 

Čo môžete urobiť: Implementujte ERP systém s komplexnými analytickými a plánovacími nástrojmi. Pomocou týchto nástrojov analyzujte súčasné využívanie zdrojov, predpovedajte budúce potreby na základe historických údajov a primerane upravujte výrobné plány, aby ste zabezpečili optimálne využitie zdrojov.

2. Riadenie dodávateľského reťazca

Vďaka prehľadu o celom dodávateľskom reťazci viete prijímať informované rozhodnutia o dodávateľoch a logistike, ktoré sú v súlade s cieľmi udržateľnosti. Funkcie, ako je správa dodávateľov a analýza obstarávania, pomáhajú identifikovať ekologických dodávateľov a spolupracovať s nimi, zatiaľ čo optimalizácia logistiky môže znížiť emisie uhlíka spojené s prepravou.

Vďaka ERP systému je navyše celý dodávateľský reťazec transparentný a sledovateľný, čo vám uľahčí monitorovanie postupov udržateľnosti u vašich dodávateľov a zabezpečíte tak dodržiavanie environmentálnych predpisov.

Čo môžete urobiť: Využite dáta z ERP na posúdenie environmentálnej výkonnosti svojich dodávateľov a uprednostnite tých, ktorí vykazujú udržateľné postupy. Integrujte nástroje na plánovanie logistiky zo systému s cieľom optimalizovať trasy a znížiť emisie z dopravy.

3. Znižovanie množstva odpadu a recyklácia

ERP systém vám umožňuje sledovať tvorbu odpadu v každej fáze výrobného procesu a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Pomôže vám automatizovať triedenie odpadových materiálov na recykláciu a optimalizovať výrobné procesy tak, aby ste minimalizovali množstvo odpadu. 

Analýzou všetkých zozbieraných dát môžete zaviesť efektívnejšie výrobné postupy, znížiť množstvo zbytočného odpadu a zvýšiť úsilie o recykláciu. To nielenže prispieva k environmentálnej udržateľnosti, ale môže tiež výrazne znížiť vaše náklady na likvidáciu odpadu.

Čo môžete urobiť: Implementujte sledovanie odpadu v rámci ERP systému a vykonávajte pravidelné audity na identifikáciu odpadových hotpsotov. Následne využite získané dáta na zdokonalenie procesov, zlepšenie využívania materiálov a prijatie opatrení, ktoré súvisia s recykláciou.

4. Zníženie spotreby energie a vody

Caz podrobné monitorovanie a reportovanie vám môže ERP systém pomôcť identifikovať prípady nadmernej spotreby energie alebo vody, a to v rôznych výrobných procesoch. 

Vďaka týmto informáciám bude pre vás ľahšie investovať do efektívnejších strojov, optimalizovať procesné toky alebo zaviesť úsporné opatrenia s cieľom výrazne znížiť spotrebu týchto zdrojov. Tým zároveň znížite svoju environmentálnu stopu a zlepšíte vykazovanie udržateľnosti v oblasti spotreby energie a vody.

Čo môžete urobiť: Využite svoj ERP systém na monitorovanie spotreby energie a vody v reálnom čase. Analyzujte dáta s cieľom identifikovať neefektívnosť a určiť priority investícií do energeticky účinných technológií alebo technológií na úsporu vody.

5. Riadenie životného cyklu produktov

ERP systémy môžu mať integrované funkcie riadenia životného cyklu produktov (PLM), vďaka čomu dokážete navrhovať produkty s ohľadom na udržateľnosť už od začiatku. Táto integrácia pomáha pri zohľadnení materiálov, spotreby energie a recyklácie alebo likvidácie po skončení životnosti. Uľahčí vám to optimalizáciu návrhu produktu tak, aby mal minimálny vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu.

Čo môžete urobiť: Využite funkcie PLM, aby ste začlenili kritériá udržateľnosti do procesu návrhu a vývoja. Spolupracujte so svojím výskumným a vývojovým tímom, aby ste zabezpečili, že produkty budú navrhnuté s ohľadom na trvanlivosť, účinnosť a recyklovateľnosť.

Záver

Ako vidíte, ERP systémy sú nápomocné pri podpore udržateľnosti vo výrobe prostredníctvom optimalizácie využívania zdrojov, zlepšenia udržateľnosti dodávateľského reťazca, zníženia množstva odpadu, šetrenia energie a vody aj efektívnejšieho riadenia životných cyklov výrobkov. 

Vďaka tomu môžete nielen dosiahnuť svoje ciele v oblasti udržateľnosti, ale aj znížiť náklady a zvýšiť svoju efektívnosť aj konkurencieschopnosť na trhu, ktorý je čoraz viac ekologicky uvedomelý.

Aby bolo riešenie dokonale prispôsobené vašej výrobe, je ideálne zvoliť ERP systém na mieru. Vďaka nemu budete mať istotu, že obsahuje len také funkcie, ktoré naozaj podporia vaše priority v oblasti udržateľnosti – nech už ide o zníženie spotreby energie alebo zlepšenie dodávateľského reťazca.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram