Optimalizácia výrobného procesu

Využite silu end-to-end prístupu pri optimalizácii výrobného procesu. S pomocou vlastných technologických riešení pomáhame firmám optimalizovať procesy, efektívne alokovať zdroje a zlepšovať indexy KPI (OEE/TEEP).

Zameranie na ľudí

Na trhu existuje veľa riešení, ktoré Vám pomôžu zlepšiť dostupnosť strojov. Našou snahou je predovšetkým zefektívniť alokáciu pracovného času zamestnancov pomocou vlastných technológií prispôsobených na váš systém práce.

Digitalizácia

S riešením od RE-CA získavate zároveň elektronický systém pre evidenciu výrobných procesov. Vďaka tomu viete odbúrať adminstratívu o ručné prepisovanie napríklad zamestnanecký listov. Všeky informácie máte dostupné v reálnom čase aj na Vašom mobilnom telefóne. Zároveň viete zlepšiť skladový systém pomocou lokalizácie dielov, čím odbúrate čas zamestnancov strávený hľadaním.

10 rokov skúseností

Náš tím pozostáva z odborníkov z rôznych oblastí a dokáže poskytnúť unikátne skúsenosti a know-how pre optimalizáciu komplexného výrobného procesu.

Viac o nás

Individuálny prístup

Každá výroba ma svoje špecifiká. Preto sa pri hľadaní riešenia snažíme najprv pochopiť vašu výrobu a berieme ohľad na vaše znalosti. Podstatné je nájsť riešenie, ktoré je prijateľné pre obe strany.

Kontaktujte nás