ERP systém

Navrhnutý pre výrobu a zamestnancov
RECALL je ERP systém na riadenie a plánovanie výroby, ktorý navrhujeme tak, aby zodpovedal potrebám vašej firmy a vašich zamestnancov. Prispôsobí sa vám, nie naopak.

Zahŕňa notifikácie, real-time sledovanie výrobného procesu a generovanie reportov, vďaka čomu pomáha zlepšovať efektívnosť výroby.

Aké sú prínosy pre vašu firmu?

prístup k aktuálnym a presným dátam o výrobnom procese
zlepšenie plánovania výroby a prediktívnej údržby
zníženie počtu prestojov
optimalizácia pracovných postupov
zlepšenie intralogistiky podniku
zefektívnenie komunikácie medzi personálom

Ako pracuje ERP systém recall?

Fungovanie celého systému zabezpečuje základová stanica, ktorá sa pripojí do siete a komunikuje s informačným systémom.
Informačný systém spája všetky rozhrania – základovú stanicu, tlačidlá aj zariadenia s aplikáciou. Zabezpečuje digitalizáciu, spracovanie a úschovu údajov. Automatické výstupy sú k dispozícii jedným klikom. Informačný systém uľahčuje identifikáciu problémov a pri dlhodobejšom sledovaní údajov umožňuje napríklad predpovedanie problémov či plánovanie údržby strojov.
Systém zahŕňa aj aplikáciu na mieru, ktorá je inštalovaná v koncovom zariadení. Môže ísť o hodinky, smartfón či tablet. Aplikácia slúži nielen na notifikácie pracovníkov, ale aj na zber údajov, ktoré sa následne ukladajú do informačného systému.

1.

Rewatch

Aplikácia v smart hodinkách informuje vedúceho pracovníka vo výrobe o požiadavke alebo udalosti, ktorá vznikla. Bude vedieť, ktorý pracovník a na ktorom stanovisku má problém. Vďaka tomu dokáže okamžite reagovať a byť v správnom čase na správnom mieste. Vibrovanie hodiniek zabezpečí, že notifikáciu zaregistruje aj v hlučnom prostredí.

Vhodné pre:

  • vedúcich oddelení
  • zásobovanie
  • údržbárov
Podrobné technické špecifikácie (PDF)

2.

Rebutton

Multi-tlačidlový panel je možné prispôsobiť na zaznamenanie akejkoľvek potreby zo strany pracovníka. Ak potrebuje dodať materiál, vykonať kontrolu kvality či vyriešiť inú požiadavku, jednoducho stlačí príslušné tlačidlo. Tým odošle požiadavku danému oddeleniu.

Panel je možné rozšíriť aj o čítačku RFID kariet pre identifikáciu pracovníka a čítačku čiarových kódov pre sledovanie objednávky a digitálnu evidenciu práce vo výrobe.

Záleží len od vašej potreby, ako bude panel fungovať.

Vhodné pre:

  • pracovníkov vo výrobe
  • evidenciu dochádzky
Podrobné technické špecifikácie (PDF)

3.

ReProxy

Neintruzívny snímač pre detekciu stavu CNC stroja umožňuje systému identifikovať prestoje bez nepretržitej prítomnosti obsluhy stroja. Príkladom uplatnenia je CNC meranie, ktoré vie prechodom sondy popred senzor poslať správu, že meranie sa blíži ku koncu, prípadne sa skončilo. Obsluha tak môže počas merania opustiť stanovisko a nespôsobiť tým prestoje stroja.

Vhodné pre:

  • CNC stanoviská nevyžadujúce nepretržitú prítomnosť obsluhy
Podrobné technické špecifikácie (PDF)

4.

ReSense

Neintruzívny snímač pre detekciu akéhokoľvek elektrického zariadenia používaného vo výrobe. Umožňuje systému identifikovať, či stroj alebo zariadenie pracuje, a zlepšiť tak kontrolu a tiež rozdeliť čas práce na prípravu a samotnú operáciu. Detekcia anomálií pomôže identifikovať nastávajúcu poruchu zariadenia a predísť tak prestojom.

Vhodné pre:

  • kovoobrábacie stroje
  • zváračky
Podrobné technické špecifikácie (PDF)

5.

Restation

Základová stanica zabezpečuje, že sú všetky zariadenia synchronizované so serverom. Vďaka bezdrôtovej technológii sú náklady na inštaláciu minimálne a inštalácia netrvá dlhšie ako pár hodín. Pokrytie signálom je možné jednoducho rozšíriť pridaním ďalších staníc.

Vhodné pre:

  • malé aj veľké výrobné haly
Podrobné technické špecifikácie (PDF)

máte záujem o ERP systém na mieru?

Vyžiadať cenovú ponuku

Kontaktujte nás

Radi pomôžeme zlepšiť výrobné procesy a efektivitu zamestnancov aj vo vašej firme. Vyplňte kontaktný formulár a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.
Kontakt SK
RE-CA s. r. o.
Pod Kalváriou 12202/40, 080 01 Prešov
IČO: 51909472
DIČ: 2120835882
Matej Bodnár
CEO a predaj
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram