Je pre vašu výrobu vhodnejší cloud-based alebo on-premise ERP systém?

26. mája 2023

V dynamickom svete výroby je rozhodovanie medzi cloudovými a lokálnymi systémami plánovania podnikových zdrojov (ERP) veľmi dôležité. ERP systém spája množstvo procesov od kontroly zásob až po plánovanie výroby a umožňuje tok údajov medzi nimi. Tieto systémy sú nervovým centrom prevádzky. Ktorý z nich však bude najlepšie vyhovovať vašej výrobnej firme? Zvážime výhody a nevýhody cloud-based aj on-premise riešenia v kontexte výroby, ktorá vám pomôže pri rozhodovaní.

Cloud-based ERP systém

V prípade cloud-based riešenia beží ERP systém mimo podnikovú infraštruktúru, teda v sieti vzdialených serverov. Poskytovateľ cloudu softvér spravuje a aktualizuje niekoľkokrát ročne.

Výhody cloud-based systému 

1. Nižšie počiatočné náklady

Keďže systém je založený na cloude a funguje na princípe predplatného, nie je potrebné investovať do fyzického hardvéru.

2. Jednoduchá správa

Nie je potrebné vlastné IT oddelenie, pretože o správu servera, infraštruktúru aj zálohovanie údajov sa stará dodávateľ. 

3. Dostupnosť

Prístup k údajom a aplikáciám odkiaľkoľvek s pripojením na internet, čo je prínosné hlavne vtedy, ak má spoločnosť niekoľko závodov alebo časť zamestnancov pracuje v remote režime.

Nevýhody cloud-based systému

1. Bezpečnosť

V prípade cloudového ERP sú dáta vždy v rukách tretej strany, ktorá sa stará o ich zabezpečenie. Vzniká tak vyššie riziko kybernetického útoku a tiež straty a zneužitia dát. 

2. Spoľahlivosť

Cloudové ERP systémy vyžadujú internetové pripojenie. To nie je ideálne v lokalitách, kde pripojenie nie je spoľahlivé. Okrem toho by výpadok internetovej služby mohol prerušiť prevádzku firmy, a teda aj výroby produktov.

3. Flexibilita

Spoločnosť má obmedzenú kontrolu nad fyzickou infraštruktúrou a konfiguráciou cloudového prostredia. Tieto systémy majú prísne kontrolovaný dizajn a automaticky dodávané aktualizácie funkcií, ktoré často nemôžu byť rozšírené developermi tretích strán.

Pre koho je vhodný cloud-based ERP systém

Vzhľadom na jeho nenáročnosť z hľadiska infraštruktúry, je toto riešenie ideálne pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú vlastných IT zamestnancov.

On-premise ERP systém 

On-premise ERP systém sa inštaluje lokálne na servery spoločnosti, pričom systém následne spravujú interní IT zamestnanci. Pred jeho nasadením je potrebné vytvoriť  vhodnú infraštruktúru.

Výhody on-premise ERP systému

1. Bezpečnosť 

Na rozdiel od cloudového systému beží tento systém na internom serveri firmy. Tretie strany nemajú k dátam prístup. Vďaka tomu máte nad nimi väčšiu kontrolu a môžete zabrániť prístupu zvonku, čím znížite riziko kybernetického útoku.

2. Spoľahlivosť

On-premise systém je nezávislý od internetového pripojenia. Vďaka tomu dokážu všetky procesy fungovať aj v prípade krátkodobého či dlhodobého výpadku internetu. To môže byť dôležitým faktorom v prípade, že vaša spoločnosť vyrába rýchlo sa kaziace produkty, ako sú napríklad potraviny.

3. PrispôsobenieTakýto systém tiež ponúka väčšiu možnosť prispôsobenia, pretože je možné ho spolu s dodávateľom upraviť podľa vašich špecifických potrieb. To je dôležité hlavne pre spoločnosti, ktoré majú úzku špecializáciu v určitom odvetví.

Nevýhody on-premise ERP systému

1. Náklady

Firma znáša všetky náklady spojené s infraštruktúrou, pričom počiatočné náklady zahŕňajú nákup samotného systému, fyzického majetku vrátane servera, rozhraní, ako aj náklady na školenia a podporu.

2. Zručnosti

Na správu on-premise systému sú potrební zamestnanci s príslušnými IT zručnosťami. V prípade malých spoločností môžu títo zamestnanci chýbať, prípadne môžu byť obmedzené finančné zdroje na nábor takýchto zamestnancov.

Pre koho je vhodný cloud-based ERP systém

Toto riešenie je vhodné pre veľké spoločnosti, ktoré majú vlastné IT oddelenie. Zároveň je to vhodná voľba pre tie podniky, ktoré pracujú s vysoko citlivými údajmi –  napríklad v oblasti farmaceutického priemyslu. 

To sa potvrdzuje aj u nás v Recall. Zákazníci, ktorí vďaka svojej veľkosti disponujú vlastným IT oddelením, volia riešenia na vlastnej infraštruktúre. Samozrejme, aj my vieme poskytnúť podporu v súvislosti s infraštruktúrou, aby boli dáta dostatočne zálohované a aby systém fungoval. Ak aj vy zvažujete prechod na on-premise ERP systém, radi s vami preberieme možnosti, ktoré ponúka. 
Kontaktovať

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram