Prediktívna údržba pomáha zlepšovať OEE. Aké ďalšie výhody ponúka?

23. júna 2023

Nech už firma vyrába frézovacie hlavy pre strojársky priemysel alebo čokolády pre koncového zákazníka, prestoje znamenajú vždy náklady navyše. Ak sa výrobná linka pokazí na niekoľko hodín, vo veľkých výrobách sa tieto náklady môžu rýchlo vyšplhať na milióny. Práve nečakané výpadky strojov dokáže minimalizovať prediktívna údržba, ktorá prináša do firiem viacero výhod a zároveň zohráva dôležitú úlohu v zlepšovaní metriky OEE. 

Čo je prediktívna údržba

Prediktívna údržba je stratégia na sledovanie výkonnosti zariadení v reálnom čase počas bežnej prevádzky a predvídanie možných porúch, aby ich firma mohla odstrániť skôr, ako spôsobia prestoje. 

Je súčasťou konceptu Priemysel 4.0, keďže súčasťou prediktívnej údržby je zber a analýza veľkého množstva dát. Práve analýza zohráva dôležitú úlohu, na ktorú aj my v Recall kladieme veľký dôraz. Vďaka dátam, ktoré prejdú analýzou, viete vo firme optimálne nasadiť personál a predchádzať nákladným poruchám a chybám. 

Výhody prediktívnej údržby

Prediktívna údržba môže byť obzvlášť užitočná pri monitorovaní zariadení, ktorých oprava je nákladná či zložitá. Zároveň prináša tieto benefity:

1. Menej prestojov 

Prediktívna údržba pomáha minimalizovať neplánované odstávky a zároveň skrátiť plánované odstávky strojov. Okrem skrátenia prestojov zariadení z dôvodu údržby umožňuje prediktívna údržba plánovať prestoje.

2. Lepšia dostupnosť zariadení

V porovnaní so statickou koncepciou údržby, ktorá odhaduje kontroly a údržbárske práce v pevne stanovených intervaloch, prediktívna údržba tak výrazne zvyšuje dostupnosť zariadenia. To sa potvrdilo aj nám a hlavne našim zákazníkom už neraz pri implementácii riešení vo výrobných firmách.

3. Zníženie nákladov

Možnosť plánovať opravy a údržbu vopred znamená lepšiu kontrolu nad rozpočtom na údržbu. Servis zariadení je možné naplánovať vo vhodnom čase, aby sa maximalizovali úspory nákladov. Podľa dát od spoločnosti McKinsey je možné prediktívnou údržbou znížiť náklady na údržbu o 18 až 25 %.

4. Dlhšia životnosť zariadení

Dobre udržiavané zariadenie funguje lepšie a vydrží dlhšie. Práve prediktívna údržba pomáha znižovať jeho opotrebovanie, minimalizuje poruchy a umožňuje pracovníkom údržby konať v momente, keď sa vo fungovaní stroja vyskytnú anomálie. 

Aj nemecká štúdia s názvom “Smart Maintenance – Der Weg vom Status quo zur Zielvision” z roku 2019 potvrdzuje vyššie spomenuté. Respondenti uvádzali ako tri hlavné benefity prediktívnej údržby v ich podnikoch tieto: vyššia schopnosť plánovania (46 %), lepšia dostupnosť zariadení (30 %) a zníženie nákladov (10 %).

Ako prediktívna údržba zlepšuje OEE

OEE (Overall Equipment Effectiveness = celková efektívnosť zariadenia) je ukazovateľ toho, ako efektívne funguje výrobné zariadenie s ohľadom na dostupnosť, výkon a kvalitu. Podrobnejšie sa metrike OEE, jej výpočtu a výhodám venujeme v samostatnom článku.

Zlepšovanie OEE súvisí s výhodami, ktoré sme spomínali. Keďže prediktívna údržba pomáha udržiavať zariadenia v dobrom stave, a tým minimalizovať ich prestoje a zvyšovať dostupnosť, výroba je produktívnejšia. Keďže sú prestoje plánované, zaberú menej času a stroje tak dokážu vyrobiť viac produktov.
Zariadenia Resense, ktoré sú súčasťou systému Recall, dokážu nepretržite monitorovať činnosť stroja. Vďaka tomu máte k dispozícii aktuálne aj historické dáta, na základe ktorých viete vykonávať prediktívnu údržbu a postupne zlepšovať metriku OEE.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram