Priemysel 4.0 mení výrobný sektor – aké technológie a výhody prináša firmám?

7. júna 2023

Od parných strojov v 18. storočí až po digitálny vek 21. storočia – priemyselné revolúcie formovali a pretvárali svet výroby prevratným spôsobom. V súčasnej dobe sa montážne linky menia na inteligentné továrne, kde ľudia pracujú po boku so svojimi robotickými kolegami a kde sa výrobné procesy nielen digitalizujú, ale aj optimalizujú pomocou inteligentných systémov. Priemysel 4.0 prináša nové technológie aj výhody pre firmy, ktoré ich zavádzajú.

Čo je Priemysel 4.0?

Priemysel 4.0, nazývaný aj štvrtá priemyselná revolúcia, je ďalšou fázou digitalizácie výroby. Tá začala už počas tretej priemyselnej revolúcie (digitálnej revolúcie), ktorá sa rozvíjala od 50. rokov 20. storočia do začiatku 21. storočia a priniesla do výrobných procesov napríklad počítače či internet. 

Všeobecne sa pod pojmom Priemysel 4.0 rozumie rastúci trend automatizácie a výmeny údajov v technológiách a procesoch vo výrobnom priemysle. Zameriava sa na vzájomné prepojenie počítačov a systémov, ktoré umožňuje vytvárať inteligentnú továreň (smart factory) a digitálnu výrobu. 

Tieto technológie sú hnacou silou pre Priemysel 4.0

Priemysel 4.0 je postavený na technológiách, ktoré prepájajú fyzický svet s digitálnym a umožňujú vznik inteligentných a autonómnych systémov. Patria k nim:

1. Internet of Things (IoT)

Internet of Things, alebo internet vecí, je kľúčovou súčasťou inteligentných tovární, pretože umožňuje prepojenie a spoluprácu údajov, strojov a ľudí. Vďaka tomu je možné zhromažďovať, analyzovať a vymieňať množstvo cenných údajov. Tie sa následne dajú využiť napríklad na optimalizáciu efektivity výroby.

2. Big data a analýza

Keďže Priemysel 4.0 znamená zber obrovského množstva dát zo širokej škály zdrojov, napríklad výrobných zariadení či ERP systémov, úlohou analýzy je skúmať historické trendy, identifikovať vzorce a prijímať lepšie rozhodnutia v každej oblasti dodávateľského reťazca – od logistiky cez výrobu až po obstarávanie. Aj my v Recall sme zástancami analýzy dát, pretože len samotný zber procesy nezlepší.

3. Artificial Intelligence (AI) 

AI, teda umelá inteligencia, pomáha spolu so strojovým učením naplno využiť potenciál zozbieraných dát. Príkladom je zber dát zo strojov, ktoré – ako aj vy sami zrejme viete – sú náchylné na poruchy počas výrobného procesu. Na základe algoritmov strojového učenia sa však dá nastaviť prediktívna údržba, čo vedie k menšej frekvencii prerušenia prevádzky.

4. Digital twin

Digitálna transformácia, ktorú ponúka Priemysel 4.0, umožňuje tiež vytváranie digitálnych dvojčiat (digital twins), ktoré sú virtuálnymi replikami procesov, výrobných liniek, tovární a dodávateľských reťazcov. Keďže ide o virtuálny model navrhnutý tak, aby presne odrážal fyzický objekt, umožňuje nám vo firmách napríklad testovať zmeny procesov a či hľadanie spôsobov, ako minimalizovať prestoje alebo zlepšiť kapacitu výroby.

5. Kybernetická bezpečnosť

S rastúcou konektivitou a využívaním veľkých objemov dát na jednej strane vedie k efektívnejším výrobným procesom, na druhej však zvyšuje riziko kybernetických útokov. Jedným zo spôsobov, ako toto riziko znížiť, je zvoliť si on-premise ERP systém. 

Priemysel 4.0 znamená výhody pre produktivitu aj náklady

Priemysel 4.0 prináša firmám, ktoré sa ho rozhodnú plne implementovať, množstvo výhod. Tu je niekoľko z nich:

Vyššia produktivita 

Priemysel 4.0 vám pomáha urobiť viac za menej. To znamená rýchlejší výrobný proces, ktorý využíva menej zdrojov na výrobu väčšieho množstva produktov. Keďže majú stroje zdokonalené monitorovacie systémy, dokážete predvídať problémy ešte pred ich vznikom a vykonávať preventívnu údržbu v tom správnom čase. To znamená menej prestojov. 

Lepšia efektivita

Procesy sa stanú efektívnejšími. Niektoré z nich sme spomínali vyššie – menej prestojov či možnosť vyrábať viac produktov za kratší čas. Medzi ďalšie príklady patrí automatické sledovanie procesov a podávanie správ. Aj naši klienti oceňujú vyššiu efektivitu výrobných procesov. 

Optimalizované riadenie dodávateľského reťazca

Váš dodávateľský reťazec bude lepšie prepojený, čo umožní monitorovanie v reálnom čase. Vy tak viete identifikovať problematické miesta v dodávateľskom reťazci skôr, ako budú mať vplyv na výstupy výrobnej linky. Vy tak dokážete lepšie reagovať na meniace sa podmienky na trhu a požiadavky zákazníkov.

Zníženie nákladov

Priemysel 4.0 a technológie s ním súvisiace vie vašej firme pomôcť znížiť náklady. Je to výsledok pôsobenia viacerých faktorov, z ktorých sme niektoré spomenuli – menej prestojov, rýchlejšia výroba, lepšie využívanie zdrojov, menej odpadu z materiálu. 

Priemysel 4.0 je revolúcia, ktorá mení podobu výroby vo svete. Je to cesta k vyššej produktivite, efektívnosti a znižovaniu nákladov. Ako každá zmena, aj táto prináša nové príležitosti. Je čas ich využiť naplno. Zistite viac o našich riešeniach.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram