Aké výhody a nevýhody má ERP systém na mieru?

12. júla 2023

Rovnako ako dvaja zamestnanci nemajú rovnaký spôsob práce, ani dve výrobné firmy nemajú rovnaký spôsob fungovania. ERP systém na mieru dokáže reagovať na tieto odlišnosti a pokryť potreby firmy a zamestnancov bez toho, aby ich spomaľoval. Vďaka tomu sa môžu reálne venovať práci, ktorá firme zarába peniaze. Pozrime sa preto, aké výhody a nevýhody ponúkajú riešenia na mieru. 

Výhody ERP systému na mieru

1. Prispôsobenie

Komerčné riešenie možno vyhovuje piatim výrobným firmám, ale nemusí vyhovovať požiadavkám tej vašej. Môže obsahovať funkcie, ktoré nepotrebujete. Naopak, môžu tam chýbať funkcie, ktoré sú pre vás dôležité. Pri ERP systéme na mieru vy rozhodujete o tom, ako bude systém fungovať

2. Kontrola

Keďže sa systém vyvíja postupne, máte plnú kontrolu nad procesom vývoja a pridávanými funkciami. Okrem toho máte kontrolu nad správou riešenia a tiež plné vlastníctvo systému. 

3. Flexibilita

Keď spolupracujete s tímom pre vývoj ERP systému na mieru, riešenie sa dá prispôsobiť vašim meniacim sa požiadavkám. Ak sa vaša spoločnosť zmení, váš dodávateľ vie softvér prispôsobiť novým požiadavkám, čo je pri komerčnom softvéri ťažšie.

4. Škálovateľnosť

ERP systém by nemal brzdiť rast vašej spoločnosti. Keď prijímate nových zamestnancov a zavádzate nové procesy a postupy, riešenie na mieru bude rásť spolu s vami. Môžete si byť istí, že dodávateľ bude škálovať riešenie tak, aby sa prispôsobil nielen súčasným, ale aj novým používateľom, službám a požiadavkám.

5. Integrácia riešení tretích strán

Hotové nástroje ponúkajú veľa možností integrácie, avšak je možné, že v zozname  nebude každá podniková aplikácia. Pri vývoji ERP systému na mieru bude každá aplikácia, ktorá je pre vás dôležitá, prepojená s vaším riešením.
Zistite aj to, či je pre vašu výrobu vhodnejší cloud-based alebo on-premise ERP systém.

Nevýhody ERP systému na mieru

1. Časová náročnosť

Riešenie na mieru si vyžaduje istý čas. Návrh, vývoj, testovanie a implementácia riešenia na mieru trvá, ale v konečnom dôsledku prinesie väčší úžitok než komerčné alternatívy. 

2. Počiatočné náklady

Najčastejšou nevýhodou, ktorá firmy odrádza od používania ERP systému na mieru, sú vysoké počiatočné náklady. Tie súvisia s vývojom riešenia. Celkové náklady na vlastníctvo však môžu byť nižšie ako v prípade komerčného ERP systému.

3. Oneskorené prínosy

Prínosy ERP pre firmu nie sú viditeľné hneď po implementácii softvéru, ale prejavia sa až vtedy, keď systém už nejaký čas funguje. 
ERP systém na mieru môže byť systémom, ktorý pomôže posunúť vašu výrobu na vyššiu úroveň. To, či je to ideálne riešenie aj pre vašu výrobu, závisí od toho, čo od neho očakávate a ako ho plánujete používať. Neviete sa rozhodnúť? Ozvite sa nám a náš tím vám rád poradí.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram