Ako minimalizovať kybernetický útok v čase digitalizácie výroby?

8. septembra 2023

Keď vo firme zabezpečujete sklad s hotovými produktmi, je ľahšie si predstaviť, odkiaľ by vedel páchateľ vniknúť do priestoru. Na základe toho viete určiť, kam namontovať kamery či mreže alebo koľko bezpečnostných zámkov kúpiť. V prípade digitálnych hrozieb je to zložitejšie. Len IT odborník dokáže odhadnúť riziká a zabezpečiť informačný systém tak, aby minimalizoval kybernetický útok

Podľa Slovenského CEO prieskumu 2023 až 33 % riaditeľov považuje kybernetické riziká za najväčšiu hrozbu pre ich firmy v nasledujúcich piatich rokoch. V prípade útoku ostáva firma často neschopná fungovania. To znamená nielen ušlý zisk, ale aj náklady spojené s opätovným nahodením systémov. Pri najhoršom scenári firma nebude vedieť pokračovať vo svojej činnosti. Pozrime sa preto na to, čo sa dá urobiť, aby boli firemné dáta a systémy v bezpečí.

3 stratégie, ktoré pomôžu minimalizovať kybernetický útok

1. Zálohovanie dát

Pravidelné a systematické zálohovanie zabezpečuje obnovenie kritických dát v prípade útoku alebo ich straty. Zásadný význam má používanie stratégie zálohovania 3-2-1. V rámci nej spravíte tri kópie údajov, z ktorých dve sú lokálne, ale na rôznych médiách, a jedna kópia je mimo objektu.

Dôležité je tiež pravidelné testovanie procesov obnovy zálohovania. To zaručuje, že samotné zálohovacie systémy sú spoľahlivé a ak nastane kybernetický útok, je možné minimalizovať prestoje.

2. Navrhnutie bezpečnej IT infraštruktúry

Pri navrhovaní infraštruktúry sa odporúča riadiť bezpečnostnými normami, ako je napríklad ISO/IEC 27001, ktoré definujú požiadavky na bezpečnosť informácií. Zmysel má aj nasadenie stratégie Defense-in-Depth, ktorá využíva viacero vrstiev bezpečnostných kontrol a opatrení na ochranu informácií a spomalenie šírenia útoku. 

Rovnako aj segmentácia sietí zabezpečí, že ak je ohrozená jedna časť, útok sa nemôže ľahko preniesť do ďalších. Aj používanie on-premise ERP systému môže prispieť k zníženiu určitých rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V porovnaní s cloudovými riešeniami totiž poskytuje výhody, ako je napríklad plná kontrola nad dátami či izolácia od externých sietí.

Kybernetický útok môže byť pre výrobu fatálny. Dôležité je mu predchádzať.

3. Používanie aktuálneho softvéru

Kľúčové je tiež zabezpečenie aktuálnosti softvéru, firmvéru a operačných systémov. Nasadenie stratégie patch managementu, ktorá určuje priority aktualizácií na základe rizika a zabezpečuje ich včasnú aplikáciu, zníži počet zraniteľností, ktoré môžu útočníci zneužiť.

Aj automatické aktualizácie alebo špecializovaný tím, ktorý systematicky spravuje a monitoruje aktualizácie softvéru a správu záplat, pomáhajú udržiavať prostredie IT infraštruktúry zabezpečené. Netreba zabúdať ani na pravidelné analýzy  bezpečnosti s cieľom identifikovať a zmierniť potenciálne riziká spojené s neaktuálnymi systémami a softvérom.

Predchádzať kybernetickým útokom je náročné finančne aj technicky, keďže hackeri bývajú vždy o krok vpred. Zásadné je neuľahčovať im to zanedbaním bezpečnosti a zároveň byť pripravený aj na takúto možnosť. Aby ste znížili riziko zastavenia výroby či celého podniku je dôležité mať dáta zálohované, aplikovať bezpečnostné štandardy pri návrhu IT infraštruktúry a zabezpečiť aktuálnosť celého softvéru.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram