5 spôsobov, ako sa dá využiť umelá inteligencia a vo výrobe

21. septembra 2023

Od roku 2017 sa počet firiem využívajúcich umelú inteligenciu viac ako zdvojnásobil. Táto technológia sa čoraz viac uplatňuje vo výrobnom priemysle a rieši rôzne aspekty procesov a riadenia výroby s cieľom zvýšiť efektivitu, kvalitu aj ziskovosť. Existuje veľa možností, ako sa dá využiť umelá inteligencia, a stále pribúdajú ďalšie. My sa pozrieme na 5 najčastejších z nich.

1. Prediktívna údržba

Prediktívna údržba s využitím umelej inteligencie (AI) umožňuje predvídať poruchy zariadení a optimalizovať údržbárske práce, čím sa minimalizujú prestoje a zachováva produktivita. 

Príkladom sú senzory na stroji, ktoré v reálnom čase monitorujú jeho stav aj výkon. Algoritmy AI analyzujú dáta s cieľom odhaliť anomálie v činnosti alebo výkone zariadenia, ktoré môžu naznačovať blížiacu sa poruchu.

Predpovede je zas možné využiť na plánovanie činností údržby tak, aby sa minimalizovalo narušenie výroby. Algoritmy strojového učenia dokážu vytvoriť modely, ktoré predpovedajú poruchy zariadení na základe historických údajov a identifikovaných vzorcov. 

2. Kontrola kvality

Využitie umelej inteligencie pri kontrole kvality môže výrazne zvýšiť presnosť, spoľahlivosť a efektívnosť procesov. Príkladom je systém strojového videnia, ktorý napríklad počíta vyrobené diely v debničkách, čo odbremení zamestnancov od manuálnej evidencie. 

Meranie rozmerovej presnosti výrobkov zabezpečuje to, aby výrobky spĺňali vopred definované normy a špecifikácie. Strojové videnie môžete využiť aj na kontrolu povrchu výrobkov, čím sa dajú ľahšie odhaliť nepravidelnosti či poškodenia.

Zozbierané dáta sa využijú na tvorbu prediktívnych modelov kvality, kedy AI analyzuje dáta z rôznych fáz výrobného procesu s cieľom predpovedať potenciálne problémy.

Umelá inteligencia pomôže pri prediktívnej údržbe aj kontrole kvality.

3. Plánovanie výroby

Umelá inteligencia môže v rámci plánovania výroby výrazne zvýšiť efektivitu, znížiť náklady a optimalizovať využívanie zdrojov. Na základe analýzy vývoja trhu, historických údajov o predaji a ďalších relevantných faktorov vie presne predpovedať dopyt. Vďaka tomu dokážete dynamicky upraviť výrobné plány tak, aby zodpovedali aktuálnemu dopytu.

Túto technológiu môžete tiež využiť na predvídanie a riadenie zásob či automatické zadávanie objednávok materiálov na základe aktuálnych úrovní zásob a predpokladaného dopytu. To platí aj pre zamestnancov, ktorým môžete vďaka AI efektívne prideliť prácu a zabezpečiť tak, aby boli pracovníci priradení k príslušným úlohám s cieľom maximalizovať produktivitu.

4. Energetické manažérstvo

V dnešnej dobe je kľúčové optimalizovať spotrebu energie, znižovať náklady a minimalizovať vplyv na životné prostredie. Senzory dokážu monitorovať spotrebu energie v rôznych strojoch a procesoch v reálnom čase, čo je kľúčové pri optimalizácii. Nie je to však len o výrobných strojoch. 

Umelá inteligencia sa dá využiť aj pri prediktívnej údržbe zariadení, ako sú napríklad kotly a kompresory, aby sa zabránilo plytvaniu energiou. Okrem toho vám môže pomôcť analyzovať údaje o spotrebe energie a identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť spotrebu energie bez vplyvu na produktivitu.

AI ponúka príležitosti na zlepšenie energetického manažmentu vo výrobe.

5. Vývoj produktov

Začlenenie AI do vývoja produktov môže výrazne posilniť inovácie, efektívnosť a účinnosť tvorby nových produktov. Hodí sa na analýzu správania spotrebiteľov, identifikáciu preferencií a predvídanie potrieb trhu. Na základe toho viete spustiť vývoj produktov, ktoré budú zodpovedať dopytom v budúcnosti.

Svoje využitie nájde aj pri optimalizácii vytvoreného dizajnu, tvorbe prototypov či testovaní. Môžete vytvárať a analyzovať virtuálne prototypy, čím sa urýchli proces navrhovania. Umelá inteligencia vám pomôže tiež automatizovať procesy testovania, čo umožní rýchle zlepšenia založené na údajoch vo fáze prototypu.

Záver

Hoci je potenciál využitia umelej inteligencie obrovský, takéto pokročilé technológie sa dajú zavádzať len vo firmách, ktoré už dosiahli určitú úroveň digitalizácie. Ak je váš podnik na začiatku digitálnej transformácie, prečítajte si náš 7-krokový postup.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram