7 stratégií, ktoré vedia zvýšiť OEE výroby

9. novembra 2023

Mnohí z vás poznajú neočakávané poruchy zariadení vedúce k nákladným prestojom, energetickú neefektívnosť, ktorá zvyšuje prevádzkové náklady, či problémy s kontrolou kvality, ktoré vedú k plytvaniu a prepracovaniu. Všetko sa to ešte znásobuje rýchlym tempom technologických zmien a potrebou udržať si konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Nižšie sa budeme venovať siedmim stratégiám, ktoré môžete použiť na riešenie výziev vo vašej prevádzke a zvýšenie OEE.

1. Implementácia prediktívnej údržby

Tradičné stratégie údržby vo výrobe často zahŕňajú reaktívnu alebo plánovanú údržbu. Reaktívna údržba sa vykonáva po poruche, čo vedie k neplánovaným prestojom a núdzovým opravám. 

Zavedením prediktívnej údržby dokážete predvídať poruchy zariadení skôr, ako nastanú, a naplánovať údržbu len v prípade potreby. Tento prístup znižuje prestoje, predlžuje životnosť zariadení a optimalizuje zdroje na údržbu. Hoci si jej zavedenie vyžaduje počiatočné investície do senzorov a analytických nástrojov, ich návratnosť môže byť významná z hľadiska zlepšenia OEE.

2. Optimalizácia energetickej účinnosti

Výrobné procesy dokážu spotrebúvať viac energie, ako je potrebné, čo vedie k neefektívnosti aj vysokým nákladom na energiu. Zariadenia môžu pracovať pri neoptimálnych nastaveniach a môže existovať nedostatočná informovanosť alebo kontrola nad využívaním energie.

Optimalizáciou využívania energie dokážete zabezpečiť, aby stroje pracovali čo najefektívnejšie, čo sa často prejaví v lepšom výkone a dlhšej životnosti. Môže to zahŕňať modernizáciu na energeticky účinné zariadenia alebo lepšie riadenie vykurovacích aj chladiacich systémov. 

Tieto opatrenia sa môžu prejaviť vo forme úspory nákladov a udržateľnejšej prevádzky, čo prispieva k vyššiemu OEE aj k sociálnej zodpovednosti podniku.

4. Integrácia zariadení IoT (internet vecí)

V tradičnom nastavení stroje a systémy často fungujú izolovane s obmedzenou vzájomnou prepojiteľnosťou a zdieľaním údajov. To môže viesť k neefektívnosti, keďže nedostatok komplexných údajov bráni rozhodovaniu a optimalizácii procesov.

Zariadenia internetu vecí umožňujú prepojené a inteligentné výrobné prostredie, pretože ich viete použiť na zber množstva dát z výrobnej haly. Údaje z rôznych zdrojov sú integrované, poskytujú ucelený pohľad na prevádzku a umožňujú proaktívne riadenie a zvyšovanie efektívnosti.

Integrácia IoT zároveň znamená krok smerom k Priemyslu 4.0, ktorý umožňuje udržanie konkurencieschopnosti a efektívnosti.

Implementácia zariadení IoT vám pomôže centralizovať zber dát zo zariadení vo výrobnej hale.

5. Strojové učenie na prediktívnu kontrolu kvality

Tradičné metódy kontroly kvality môžu zahŕňať rozsiahlu manuálnu kontrolu a reaktívne prístupy k problémom, čo vedie k plytvaniu zdrojov aj času pri riešení chýb.

Algoritmy strojového učenia analyzujú výrobné údaje s cieľom predvídať problémy s kvalitou a predchádzať im skôr, ako nastanú. 

Tento proaktívny prístup znižuje plytvanie, šetrí čas a efektívne udržiava štandardy vysokej kvality vo vašej výrobe. Je obzvlášť cenný pre malé a stredné podniky, pretože pomáha udržiavať vysokú kvalitu produktov bez potreby rozsiahlej manuálnej kontroly, čím sa šetrí čas a zdroje.

6. Softvérové riešenia na mieru

Hotový softvér nemusí byť vždy úplne v súlade so špecifickými potrebami vašej výroby a vašich zamestnancov. To môže viesť k neefektívnosti, pretože tieto riešenia nemusia primerane riešiť jedinečné výzvy alebo plne využívať špecifické príležitosti.

ERP systémy na mieru zodpovedajú špecifickým potrebám výrobného procesu – nech ide o riadenie zásob, plánovanie, kontrolu procesov alebo analýzu výkonnosti. Tieto systémy pomáhajú zlepšovať využívanie údajov, zefektívniť prevádzku a priamo pozitívne ovplyvňujú OEE. 

7. Skrátenie času prestavenia zariadení

Tradičné procesy prestavenia zariadení môžu byť náročné na čas aj zdroje, čo vedie k značným prestojom a zníženej flexibilite pri reagovaní na zmeny na trhu. Stratégie ako SMED (Single-Minute Exchange of Dies) môžu zefektívniť a výrazne skrátiť tento proces. 

Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy je rozhodujúca flexibilita a rýchla reakcia na zmeny na trhu, môžu efektívne stratégie výmeny poskytnúť vašej výrobe konkurenčnú výhodu a umožniť pružnejšie a pohotovejšie výrobné procesy.

Ak si osvojíte tieto stratégie, môže to viesť k transformačnému zlepšeniu OEE, čím vaša spoločnosť získa vyššiu efektivitu, ziskovosť a konkurenčnú výhodu. V spoločnosti RE-CA pomáhame menším a stredným firmám z oblasti výroby zvyšovať efektivitu, OEE aj zisky. Ozvite sa nám a radi pomôžeme aj tej vašej.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram