Kybernetická bezpečnosť výroby: Alarmujúce štatistiky a opatrenia, ktoré by ste mali prijať

5. decembra 2023

Digitalizácia prináša do výroby mnoho výhod vrátane zvýšenia efektivity, kvality výstupov aj produktivity. Výzvou však ostáva kybernetická bezpečnosť. Keďže sa priemysel stále viac a viac prepája, už niekoľko rokov je jedným z najčastejších cieľov kybernetických útokov na celom svete. Preto by ste mali venovať stratégiám na zaistenie kybernetickej bezpečnosti minimálne takú pozornosť ako rozvoju a rastu spoločnosti. 

Kybernetická bezpečnosť je podľa štatistík nevyhnutnosť

Prieskum od spoločnosti Fortinet z roku 2022 odhalil, že až 93 % organizácií zaznamenalo 1 a viac narušení za posledný rok a 78 % zaznamenalo 3 a viac. 61 % všetkých narušení bezpečnosti malo vplyv na prevádzkové technologické systémy.

Podľa dát spoločnosti IBM bola výroba odvetvím, na ktoré v roku 2022 smerovalo najviac kybernetických útokov. Bolo to až takmer 25 % z celkového počtu kybernetických útokov. 

Vydieranie bolo hlavným typom útoku na výrobné firmy, zaznamenaným v 32 % prípadov. Je známe, že výroba málo toleruje prestoje, vďaka čomu je vydieranie lukratívna stratégia pre útočníkov. Krádež údajov bola druhou najčastejšou príčinou, ktorá sa vyskytla v 19 % prípadov. Nasledoval únik údajov v 16 % prípadov.

Tieto 4 opatrenia môžu prispieť ku kybernetickej bezpečnosti

Štatistiky poukazujú na to, aké je dôležité zamerať sa na stratégie, ktorými môžete výrazne zvýšiť kybernetickú bezpečnosť vašich procesov, chrániť sa pred širokou škálou kybernetických hrozieb a zabezpečiť kontinuitu a spoľahlivosť svojej prevádzky. Tu je niekoľko z nich:

1. Implementácia prísnych opatrení na zabezpečenie siete

Aj vďaka internetu vecí sú výrobné závody čoraz viac prepojené, a preto je zabezpečenie siete kľúčové. Kompromitácia siete môže viesť k zastaveniu výroby, krádeži citlivých údajov a potenciálne nebezpečným situáciám v automatizovaných prostrediach.

Dôležité je preto maximalizovať zabezpečenie sieťovej infraštruktúry, ktorá spája rôzne zariadenia a systémy vo výrobnom procese. Podniknite tieto kroky na zabezpečenie siete:

 • Nainštalujte a udržiavajte firewally na filtrovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich dát a používajte IDS na monitorovanie sieťovej prevádzky zameranej na podozrivé aktivity.
 • Používajte silné šifrovanie (napríklad WPA3) pre siete Wi-Fi spolu s VPN, pretože ide o štandard pre vzdialený prístup do podnikovej siete.
 • Rozdeľte sieť na segmenty, aby ste izolovali kritické systémy aj dáta a obmedzili tak šírenie potenciálnych narušení.
 • Pravidelne aktualizujte a revidujte bezpečnostné protokoly siete, aby ste sa chránili pred novými hrozbami.

2. Bezpečná integrácia a správa ERP systémov

ERP systémy sú základom výrobných operácií a integrujú kľúčové procesy od plánovania výroby až po riadenie zásob. Narušenie systému môže viesť k výraznému narušeniu prevádzky aj finančným stratám.

Kľúčová je preto bezpečná integrácia ERP systému s ostatnými podnikovými procesmi a ochrana softvéru aj údajov v ňom pred neoprávneným prístupom a kybernetickými hrozbami.V tejto súvislosti môžete prijať tieto opatrenia: 

 • Zavádzajte silnú autentifikáciu používateľov (napríklad dvojfaktorovú autentifikáciu) a kontroly prístupu. Zabezpečíte, že k systému majú prístup len oprávnení pracovníci.
 • Pravidelne aktualizujte systém, aby sa opravili zraniteľnosti a chránili pred novými typmi kybernetických hrozieb. Tieto aktualizácie by mali byť súčasťou bežného plánu údržby, aby sa zabezpečilo, že systém zostane zabezpečený proti vyvíjajúcim sa kybernetickým hrozbám.

Monitorujte ERP systémy z hľadiska neobvyklých činností. Vďaka tomu dokážete odhaliť potenciálne narušenia alebo podozrivé aktivity, čo umožňuje rýchlu reakciu s cieľom zabrániť strate alebo poškodeniu údajov.

Zabezpečenie siete a bezpečná integrácia ERP systémov pomáhajú zvyšovať kybernetickú bezpečnosť.

3. Pravidelné školenia o kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov

Zamestnanci sú často prvou líniou obrany proti kybernetickým hrozbám. Ľudské chyby alebo nedostatočná informovanosť totiž môžu viesť k závažným narušeniam bezpečnosti.

Venujte preto pozornosť vzdelávaniu zamestnancov o osvedčených postupoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti a špecifických rizikách spojených s výrobným prostredím. Takto môžete pomôcť zamestnancom:

 • Vytvorte plán priebežných školení, aby mali zamestnanci vždy aktuálny prehľad o najnovších kybernetických hrozbách a bezpečných postupoch.
 • Vykonávajte pravidelné cvičenia phishingu, aby ste zamestnancom pomohli rozpoznať takéto hrozby a primerane na ne reagovať.
 • Podporujte pracovné prostredie, v ktorom je kybernetická bezpečnosť spoločnou zodpovednosťou a povzbudzujte zamestnancov, aby nahlasovali podozrivé aktivity.

4. Šifrovanie údajov a stratégie zálohovania

Strata alebo poškodenie dát môže mať pre výrobu vážne následky vrátane oneskorenia výroby a straty duševného vlastníctva. Šifrovanie zabezpečuje, že aj v prípade zachytenia údajov zostanú nečitateľné a chránené pred neoprávneným prístupom.

Dôsledné zálohovanie údajov zas zabezpečuje, že v prípade kybernetického útoku sa kritické informácie natrvalo nestratia a dajú sa rýchlo obnoviť, čím sa minimalizuje výpadok prevádzky. Môžete podniknúť tieto kroky:

 • Používajte silné šifrovanie údajov prenášaných v rámci vašej prevádzky aj mimo nej.
 • Šifrujte citlivé údaje uložené v databázach a súborových systémoch pomocou štandardných šifrovacích algoritmov.
 • Nastavte automatizované procesy zálohovania kritických údajov a pravidelne testujte tieto zálohy, aby ste zabezpečili integritu údajov.
 • Využívajte zálohovacie riešenia na mieste pracoviska aj mimo neho, aby ste zabezpečili rýchlu obnovu v prípade narušenia alebo straty údajov.

Tieto stratégie ponúkajú rámec na posilnenie kybernetickej bezpečnosti, najmä vo vzťahu k ERP systémom, bezpečnosti sietí, školeniam zamestnancov a ochrane údajov. V spoločnosti RE-CA tvoríme ERP systémy, pre ktoré je bezpečnosť vašich dát prioritou.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram